Новини

© Етюд-и-те на София

Цени и носители на превозни документи от 01.01.2023г.

Цени и носители на превозни документи от 01.01.2023г.

Стикер Анкета

Оценяването става лесно и бързо, чрез сканиране на QR код или линк, който препраща в приложение и след няколко кратки въпроса има възможност да се постави оценка или да се даде мнение.

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ИЛИ АКТИВЕН ТРАНСПОРТ

Жителите на столицата си дават сметка, че постепенно трябва да се премине към по-устойчива градска мобилност

ПОЛЗИ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО

Таксуването в градския транспорт вече е лесно, дигитално и достъпно с новата система.

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ С МОБИЛНИЯ ТЕЛЕФОН ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ ИНТЕГИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Карта за еднократно пътуване в градски транспорт в София вече може да се купи и през телефон на адрес: https://sofia.mpass.bg.