Новини

© Етюд-и-те на София

ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ С МОБИЛНИЯ ТЕЛЕФОН ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ ИНТЕГИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Тя е на стойност 1.60 лева и е валидна за пътуване с всички линии на наземния транспорт и метрото. Електронният билет важи в рамките на деня на купуването му и има валидност от 90 минути, които започват да текат след валидирането му в превозното средство или на бариерата на метрото.  Важи само за едно превозно средство.