Новини

© Етюд-и-те на София

ГРАДСКИЯТ ТРАНСПОРТ - ЕКОЛОГИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА

Това показва проучване по проекта ИНОЕЪР, в който  партньор е Столична община www.innoair-sofia.eu. Участниците във фокус групите споделят, че е нужна промяна в моделите на поведение и придвижване в София. За тях алтернатива на автомобилите на първо място е градският транспорт, следван от електрическите автомобили.