Новини

© Етюд-и-те на София

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ИЛИ АКТИВЕН ТРАНСПОРТ


Проучване по проект INNOAIR, в който водещ партньор е Столична община. Участниците във фокус групите споделят, че е нужна промяна в моделите на поведение и придвижване в София. За тях алтернатива на автомобилите на първо място е градският транспорт, следван от електрическите автомобили. 

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие”